تماس با ما


تلفنهای تماس دفتر مرکزی ، کارخانه ، واحد فروش ، واحد فنی و فروش مواد مصرفی :

۰۲۶-۳۴۷۰۴۰۳۹

۰۲۶-۳۴۷۰۳۰۲۹

۰۲۶-۳۴۷۰۰۲۷۸

۰۲۶-۳۴۷۱۴۴۱۹

۰۲۶-۳۴۷۰۵۱۹۸

پست الکترونیک :

info@sepandafzar.com

نشانی :

کرج – ابتدای اتوبان کرج قزوین – شهرک صنعتی بهارستان – فاز ۲ – سروستان شمالی – نبش گلستان دهم

مهندس محمدزاده

سرپرست فروش

واحد فروش دستگاهها خط 2 :

۰۹۱۲۰۵۵۷۱۹۴


خانم مهندس شاهوندی

کارشناس فروش

واحد فروش دستگاهها خط 4 :

09912516065


خانم مهندس کشاورز

کارشناس فروش

واحد فروش دستگاهها خط 3 :

۰۹۹۱۱۲۰۹۶۷۶۲


خانم مهندس شوندی

کارشناس فروش

واحد فروش دستگاهها خط 5 :

۰۹۱۲۹۴۹۹۶۵۱


مهندس محمدی

مدیر فروش

واحد فروش دستگاهها خط ۱ :

۰۹۱۲۱۷۷۱۳۸۱