مارکزن لیزری یا چاپگر لیزری  نقش افشانه به دو مدل زیر تقسیم میشوند : ( Laser Marking )

۱- مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی  ( Fiber Laser )

الف )  مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی و بصورت ثابت

ب )  مارکزن لیزری فایبر مخصوص سطوح فلزی و بصورت متحرک یا Fly ( منظوز از لیزر متحرک ، قابلیت نصب بر روی نوارنقاله میباشد ، یعنی در حین حرکت عملیات مارکزنی انجام میشود )

۲- مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی ( CO2 Laser )

الف )  مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی و بصورت ثابت

ب )  مارکزن لیزری CO2 مخصوص سطوح پلاستیکی و بصورت متحرک یا Fly ( منظوز از لیزر متحرک ، قابلیت نصب بر روی نوارنقاله میباشد ، یعنی در حین حرکت عملیات مارکزنی انجام میشود )

لیزر فایبر Fiber Laser

لیزر فایبر Fiber Laser

نمونه چاپ لیزر فایبر1

نمونه چاپ لیزر فایبر

نمونه چاپ لیزر فایبر2

نمونه چاپ لیزر فایبر۲

لیزر CO2

لیزر CO2

نمونه 1 حک لیزر CO2

نمونه ۱ حک لیزر CO2

 

نمونه 2 حک لیزر CO2

نمونه ۲ حک لیزر CO2