پوست کن لیبل سایز بزرگ مدل SA302

8,400,000تومان

(1) مناسب برای پوست کندن انواع لیبلهای پشت چسب دار مخصوصا

لیبل هولوگرام ( بصورت رول ) و الصاق دستی آن بر روی محصول

( افزایش سرعت دست کارگر در چسباندن لیبل )

(2) دستگاهی کوچک و قابل حمل

(3) ماکزیموم قطر خارجی رول لیبل 15 سانتیمتر

(4) ماکزیموم ابعاد لیبل

– در مدل 301 ( سایز کوچک ) 5*5 سانتیمتر

– در مدل 302 ( سایز بزرگ ) 20*10 سانتیمتر

(5) مجهز به ولوم ایست لیبل در خروجی

(6) طریقه عملکرد : با برداشته شدن اولین لیبل در خروجی دستگاه ، لیبل بعدی

بصورت اتوماتیک پوست کنده شده و در تیغه خروجی دستگاه قرار میگیرد

و این روند تا انتهای رول همچنان ادامه دارد